ANBI

De stichting kwalificeert als algemeen nut beogende instelling en heeft als gevolg daarvan een door de Belastingdienst op 6 september 2010 toegekende ANBI status.

 

De Stichting is bij de Belastingdienst bekend onder fiscaal nummer 8225.66.576