Activiteitenverslagen en financieel

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag, met daarin opgenomen het activiteiten verslag, 2022 is vastgesteld op 15 april 2023en kan worden gevonden via deze link: Jaarverslag 2022. Het activiteiten verslag bestaat uit hetgeen in het jaarverslag is opgenomen onder de kopjes “Bestuur” zowel als “Activiteiten” op de tweede pagina van het jaarverslag, zowel als de weergave daarvan in de vorm van de financiële informatie op de overige pagina’s.

Origineel was getekend en is bij bestuur gearchiveerd. Omwille van voorkoming van fraude zijn de handtekeningen achterwege gelaten.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag, met daarin opgenomen het activiteiten verslag, 2021 is vastgesteld op 17 mei 2022 en kan worden gevonden via deze link: Jaarverslag 2021. Het activiteiten verslag bestaat uit hetgeen in het jaarverslag is opgenomen onder de kopjes “Bestuur” zowel als “Activiteiten” op de tweede pagina van het jaarverslag, zowel als de weergave daarvan in de vorm van de financiële informatie op de overige pagina’s.

Origineel was getekend en is bij bestuur gearchiveerd. Omwille van voorkoming van fraude zijn de handtekeningen achterwege gelaten.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag, met daarin opgenomen het activiteiten verslag, 2020 is vastgesteld op 27 maart 2021 en kan worden gevonden via deze link: Jaarverslag 2020. Het activiteiten verslag bestaat uit hetgeen in het jaarverslag is opgenomen onder de kopjes “Bestuur” zowel als “Activiteiten” op de tweede pagina van het jaarverslag, zowel als de weergave daarvan in de vorm van de financiële informatie op de overige pagina’s.

Origineel was getekend en is bij bestuur gearchiveerd. Omwille van voorkoming van fraude zijn de handtekeningen achterwege gelaten.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag, met daarin opgenomen het activiteiten verslag, 2019 is vastgesteld op 23 mei 2020 en kan worden gevonden via deze link: Jaarverslag 2019.   Het activiteiten verslag bestaat uit hetgeen in het jaarverslag is opgenomen onder de kopjes “Bestuur” zowel als “Activiteiten” op de eerste pagina van het jaarverslag, zowel als de weergave daarvan in de vorm van de financiële informatie op de overige pagina’s.

Origineel was getekend en is bij bestuur gearchiveerd. Omwille van voorkoming van fraude zijn de handtekeningen achterwege gelaten.

Verslagen eerdere jaren

De jaarverslagen over eerdere jaren zijn eveneens bij het bestuur voorhanden en kunnen op verzoek worden toegezonden.

Doelstelling

De stichting Thank God is opgericht op 7 juni 2010.

Thank God heeft als doel:

  • “Het steunen van het algemeen belang door het helpen van mensen in nood, al dan niet door de tussenkomst van kerken en/of andere instellingen.
  • Het financieel steunen van kerken en algemeen nut beogende instellingen”

Activiteiten

Ondersteuning

Uitgangspunten

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het doen van :

  • giften aan kerken;
  • giften aan hulporganisaties;
  • giften aan mensen in nood;
  • het geven van microkredieten aan mensen in nood.

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.