bestuur

het bestuur van de stichting bestaat op grond van de statuten uit tenminste drie leden. het  bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester.

bestuurders zijn per heden (laatstelijk bijgewerkt juni 2023):

dhr. A. H. Groen, Hilversum / voorzitter

dhr. L. van Garderen, Hilversum / penningmeester

dhr. O. Bronsveld, Hilversum / algemeen bestuurslid

mw.  C. van der Leer -Groen / secretaris