doelstellingen

De doelstelling van de stichting is in overeenstemming met de statuten van de stichting en is als volgt geformuleerd:

“de stichting stelt zich tot doel:

–         het steunen van algemeen belang door het helpen van mensen in nood, al dan niet door de tussenkomst van kerken en/of anderee instelligen

–          het financieel steunen van kerken en algemeen nut beogende instellingen

de stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen van:

–          giften te geven aan kerken

–          giften te geven aan hulporganisaties

–          giften te geven aan mensen in nood

–          het geven van microkredieten aan mensen in nood

de stichting beoogd niet:

–          het maken van winst”

Deze doelstelling is in de statuten verankerd.